onsdag 14 juni 2017

Sommarbrev Rektor

MAJ OCH SOMMARLOVSBLAD 2017


 Till elever och föräldrar på Centralskolan           


Sommarlovet närmar sig med sol, bad, aktiviteter och vila. Det är endast några dagar kvar av läsåret och mycket håller på att avslutas. Flera har varit iväg på olika aktiviteter i Sigtuna, Märsta, Stockholm och på Näsudden. Jag följer vad klasserna bloggar om och det hoppas att ni gör allihop. Det är också från våra bloggar ni alltid får aktuell information från mig, klasserna, fritids och de praktiskt estetiska ämnena. Månadsbladet blir mer av en sammanfattning av lite vad som hänt. 

Det här läsåret har varit ett väldigt händelserikt år. Jag har också under året lärt känna skolan lite bättre, varit en del i all utveckling och det är otroligt mycket som har hänt. Vi har startat en kör för åk 3-5, utvecklat våra lärmiljöer, elevledda utvecklingssamtal med egna presentationer i powerpoint eller Keynote, ett elevråd som är aktiva och vill förbättra olika saker på skolan och många många saker som jag inte nämnt här. Inom IT-utvecklingen har jag fått höra att det skett en ”IT-revolution” på skolan. 
o    Vi har börjat med programmering redan i förskoleklass. Bluebot, swift playground och legorobotar är välkända begrepp för många.
o    Alla av våra elever har en egen device från åk 3 och de har en delad device från f-klass-åk 2.
o    Vi bloggar i alla klasser, fritids, i de praktisk/estetiska ämnena och jag som rektor.
o    Vi filmar, gör presentationer, spelar in ljud och gör det vi inte annars skulle kunna utan digitaliseringen.
o    Vi arbetar med digitalt berättande
o    Skolans lärare är med i Skolverkets digitala lärarlyft som en av de första skolorna i Sverige

Vi har under året utvecklat vårt arbete med Likabehandling och Trygghet. Vi ser att kränkningarna har blivit färre, men att arbetet fortgår för att ytterligare skapa trygghet. Den Likabehandlingsplan vi har gäller för hela 2017.
Sigtunaboxen som förutom IT innehåller bedömning för lärande (BFL) och Språkutvecklande arbetssätt (SUA) har utvecklats vidare. Vi har även på fritids aktivt arbetat med Språkutveckling.

Jag tycker att Centralskolan är en superbra skola med hög kvalitet, ett bra bemötande av både vuxna och elever. Det är med glädje och ett leende som jag alltid kommer till skolan. Blir extra glad av att se alla elever med all kraft, energi och kreativitet. De har verkligen arbetat bra och gjort allt för att göra det bästa på nationella prov, våra mätstationer och med att få ett bra betyg när de lämnar Centralskolan. 
Jag är mycket stolt över Centralskolan och det arbete vi gör. Vi har fantastiska elever och personal på skolan, engagerade föräldrar och en verksamhet av hög kvalitet i skolan och på fritids. 


Det här är på gång…
ü  Fritids och skola har stängt för kompetensutveckling och planering fredagen den 16 juni och måndagen den 14 augusti. 

Alla som har Fritids har under veckan fått ett brev hem gällande Fritidsverksamheten i sommar. Vi kommer att samarbeta med Norrbackaskolan, Tingvallaskolan och Sätunaskolan under V 27-31. Vår verksamhet kommer då att vara på Sätunaskolan och i Rävsta ett par av veckorna för de som ska vara där. OBS! Läs noga den information ni har fått!
Kom ihåg att omgående meddela ändringar för ditt barn om ni har ändrade planer och INTE kommer att delta i sommarfritids. Viktigt att ni gör det, även om det gäller enstaka dagar. Sjukanmälan SKA även ske varje dag, enligt de rutiner vi har sedan tidigare!


Nästa läsår 2017 / 2018
Skolan börjar igen måndagen den 21 augusti. Alla elever samlas på skolgården kl. 8.30 för en gemensam samling. Därefter fortsätter eleverna till sina respektive klassrum. Det är ordinarie tider som gäller för skolan den dagen. Fritids är öppet som vanligt för de som har det.
Första dagen får alla elever en mapp/kuvert med information om skolan, välkomstblad med mer info om skolan och om året. 
Skolan och Fritids för planering och utbildning måndagen den 14 augusti. Fritids är då STÄNGT
I december, efter julavslutningen går flytten till Nya Centralskolan och mycket av vårt arbete i höst kommer vara att förbereda oss på allra bästa sätt. Mer om det i höst…

Glad sommar och stort tack för det här läsåret! Jag ser fram emot nästa år med mycket glädje nya utmaningar  

Carola Sjödin, rektor Centralskolan 


Information om Infomentor där vårdnadshavare ser sitt barn utveckling från år 1.

INFOMENTOR OCH SKRIFTLIG INFO OM KUNSKAPER

Här kommer information till er föräldrar kring den skriftliga informationen i INFOMENTOR:
Under läsåret och fram till i dag upplever vi att alla våra elever har tagit steg framåt på sin utvecklingstrappa, både vad det gäller kunskapsinhämtning och det sociala, i relationer och med KRUT. 
Elevernas kunskaper dokumenteras i INFOMENTOR. Det är en portal som är kopplat till Läroplanen (Lgr11). Pedagogerna sammanställer och publicerar det för föräldrarna. Detta är klart i slutet av nästa vecka. Gå gärna in i Infomentor tillsammans med ert barn och läs informationen.  
Läraren väljer om de publicerar informationen oftare än en gång per läsår, i maj/juni månad, men viktigt att ALLA har kunskap och vetskap om HUR ni gör för att kunna läsa om ert barns kunskapsutveckling Dessa omdömen och elevernas utvecklingsmöjligheter finns sedan med som ett viktigt bidrag vid elevernas elevledda utvecklingssamtal i början av terminen (september/oktober). Vi utgår då från informationen när eleverna sätter upp nya mål i sin IUP=individuella utvecklingsplan.
När pedagogerna markerar i Infomentor så sker det genom att markera med:
rött= att eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven
gult= att eleven ligger i fas för årskursen och förväntas nå kunskapskraven i nuläget
grönt= när eleven har nått kunskapskravet för ämnet.
Kunskapskraven är satt i Läroplanen (Lgr11) till slutet av årskurs 3 eller i slutet av årskurs 6.
Länk till skolportalen där du kan logga in dig: http://www.sigtuna.se/Barn--Utbildning/Skolportalen/

fredag 2 juni 2017

Veckobrev v.23 Sista veckobrevet för terminen.

Hej alla förskoleklass elever och föräldrar 

Nu skriver vi sista brevet för denna termin och förskoleklass året. Vad tiden har gått fort! Vi tyckte nyss vi stod på trappen upp till Gula huset och vinkande in alla nya elever som fick sin medalj av Kiwi Krut för att de börjat skolan. Nu till hösten börjar de år 1. De ska gå i Vita Paviljongen under ht-17 innan vi flyttar in i nya skolan till vt-18. De träffade sina nya lärare 24/5, då det var på besök i år 1.
Camillas klass får Ingela Theorin som klassföreståndare och Malins klass får Camilla Rhodin. 

Sista dagarna:

Måndag 5/6- Lov
Tisdag 6/6- Lov
Onsdag 7/6- vanlig skoldag
Torsdag 8/6- vanlig skoldag
Fredag 9/6- städa och ta hem arbeten, TA MED VÄSKA ELLER PÅSE HEMIFRÅN!

Måndag 12/6- Mysdag! Öva sånger inför avslutningen. Öva på att ge rosor till år 6.
Tisdag 13/6- Avslutning!

Avslutningen:

Vi träffas kl.08.20, båda klasserna, på trappen till Gula huset. Den gemensamma avslutningen med hela skolan kommer att vara utanför Gula huset och startar kl.08.30. När avslutningen ute är klar går vi tillsammans med hela förskoleklassen in till Gula huset. Där avslutar vi gemensamt med sång och fika innan det blir sommarlov! 

Vi vill härmed tacka alla elever och föräldrar för detta år och önskar er lycka till i år 1!
Trevlig sommar!


fredag 19 maj 2017

Veckobrev v. 20
Hej alla barn och föräldrar!

Oj, så fint väder vi avslutar veckan med! Från varma jackor till shorts och klänning. Härligt!
Detta väder skulle vi ha haft på vår utflykt till Skånelaholms slott😄Men trots regn hade vi en rolig och lärorik dag!

I måndags hade vi idrott och gick på skogspromenad med ena gruppen och andra gruppen var i idrottshallen. Nästa gång byter vi så alla får göra allt( skogspromenad och inneidrott). Vi har under veckan arbetat med veckans bokstav. Sist ut var bokstaven Q. Vi fortsätter att arbeta klart med svenska och matematikböckerna. Vi har även haft IT- digitala berättelser som vi nu redovisat resultatet för varandra, två och två. Mycket härliga skratt och roliga sagor. 

I skapandet målade vi om våran utflykt till Skånelaholms slott. Många fina bilder från utflykten blev det. 
Vi har också firat några av eleverna som fyllt år, då vi uppmärksammar med sång och ett födelsedagskort från fröknar och klasskamraterna. 

Nästa veck är en kort vecka. Eleverna går i skolan måndag till onsdag. Sedan är det lov torsdag och fredag.

Nästa veckobrev får ni mer information om skolavslutningen vad gäller tider och innehåll. 

Vi vill önska er en varm och solig helg! ☀️☀️☀️

Camilla Malin Eleni Denise Hayat


torsdag 11 maj 2017

Veckobrev v.19

Hej alla förskoleklasselever och föräldrar!

Nu är vi i mitten av maj och vi har inte många veckor kvar i förskoleklass. 

I måndags hade vi uteidrott och gick då en skogspromenad. Vi kommer att ha uteidrott resten av tiden då vädret tillåter. Vi arbetade också vidare med bokstäverna i veckans bokstav, X Y Z. I tisdags började vi med med mätning och vägning. Vi gjorde både praktiska övningar, två och två. Vi arbetade också i matematikboken. I onsdags arbetade vi vidare med alfabetsarbetet. I torsdags arbetade vi med Ipads och digitalt berättande. Vi gjorde också fina bokstavstavlor med veckans bokstäver X,Y,Z. Idag fredag arbetar vi med Äppelmål och göra färdigt i elevernas lådor. 

Nästa vecka:
Måndag; Uteidrott- inget ombyte!
Onsdag: Utflykt till Skånelaholms slott. Vi samlas kl.08.00 utanför Gula huset. OBS! Bussen avgår
 kl. 08.15! Kom i tid annars misssar ni vår utflykt. Vi får lunch från skolan. Barnen får gärna ta med lite extra matsäck, det brukar vara mysigt. 
Vi är tillbaka på skolan ca kl.12.45. 

Fritids har nytt mobilnr till Gula Huset: 0736338758

Vi önskar er en trevlig helg!

 

fredag 5 maj 2017

Veckobrev 18

Hallå i vårvärmen!

Nu springer veckorna förbi oss och det är inte många veckor kvar på denna termin. 

Vi har har haft en fyradagars vecka då det var lov i måndags. Vi har arbetat med lite av varje under veckan. Ingen veckans bokstav då det var kortvecka. I tisdags arbetade vi med ordningstal i matematiken och tittade på "Livet i Mattelandet". I onsdags arbetade vi med svenskaboken och sortering/ kategorisering. Uppgiften var " vem ska bort?".  I torsdags hade vi Ipadsarbete med våra digitala berättelser som vi gör i Puppet Pals. Vi har också hunnit med att göra både tulpaner och tussilago i skapande denna vecka. Idag fredag har vi gjort klart olika arbeten i barnens lådor och arbetat med Äppelmålen.

Nästa vecka är det en vanlig vecka , idrotten på måndag en rörelse-skogspromenad. Vi arbetar vidare med både matematiken och svenskan och vårat Värdegrundsarbete med Kiwi Krut. 

17/5 ska vi på utflykt till Skånelaholms slott. Mer information nästa veckobrev.
Vi önskar er en trevlig helg!

Camilla Malin Denise Eleni Hayat

När vi arbetar med Ipadsen och det digitala berättande. Vi gör våra egna sagor. Vi väljer karaktärer och miljön. Vi har pratat om hur en saga är uppbyggd. 

torsdag 27 april 2017

Veckobrev v. 17

Hej i aprilväder 

Vi närmar oss slutet av april och går in i maj månad. Vi har inte många dagar kvar innan det har gått ett helt år i förskoleklass.

Den här veckan startade vi upp med idrott i måndags och veckans bokstav som både var Å och Ö.
Vi fortsatte i tisdags och onsdags att besöka Ärlinghedens och Tingvallas förskola med de elever som gått där. Vi besöker även förskolorna i syfte att få träffa nya lever som kommer till hösten. Alla barn för följa med till en förskola på besök. Vi hann också arbeta i matematikboken med siffrorna 6-10. I onsdags fick vi också ett nytt brev av Kiwi Krut och en ny regel, "alla får vara med". Vi utvärderar också varje dag i vår matristrappa- "omtanke" om varandra. 

I torsdags arbetade vi med digitala berättandet genom appen "Puppet pals". Alla fick pröva på att göra egna sagor. Vi lär oss hur en saga är uppbyggd med början,välja sina karaktärer, händelse och slut.
Vi skapade också fina bokstavstavlor och använde oss av oljepastell och vattenfärg.

Fredagen använde vi till att göra klart från veckans arbeten.

Nästa vecka är det lov på måndag, 1/5. Ingen idrott. Vi börjar igen på tisdag kl08.20 som vanligt. 

Vi vill önska er en trevlig Valborg!

Camilla Malin Denise Hayat Eleni


Bokstavsarbete denna vecka Å och Ö.
Digitalt berättande i Puppet Pals


Brev från Kiwi Krut